​ Telefon: 28 57 76 80

fblinkedin_in_icon_25px

Gældssanering - få hjælp, rådgivning og overblik over gælden

Gældskonsulenten v/Bengt Erik Marlow, i København og omegn, er din personlig skatte- og gældsrådgiver, der kan være med til at hjælpe med eventuelt at søge gældssanering - eller søge andre løsninger på gældsproblemer. Jeg kan være din personlige forhandler overfor kreditorerne. Så du selv kan få ro i dagligdagen.

Fremgangsmåden har en del ligheder med den metode, som er beskrevet under gældsrådgivning, men er meget mere formaliseret.

Overvejer du gældssanering - og kender du reglerne

Se her om du opfylder kravene! Hvis ikke finder vi en anden løsning

  1. Du skal være håbløst forgældet. Gælden skal som minimum være kr. 250.000 og være mindst 5 år gammel.
  2. Du skal have stabile bolig- og lønforhold.
  3. Gældssaneringen skal give en varig forbedring af din økonomi, du skal IKKE stifte ny gæld.

Er din personligt ejede virksomhed konkurs, er der lempede regler, såfremt størstedelen af gælden stammer fra virksomheden. Der er ingen krav til gældens alder.


​Kan du sige ja til dette, så skal du medbringe følgende:

  1. Du skal lave en oversigt over den samlede gæld.
  2. Du skal liste samtlige gældsposter med dato for stiftelse af hver enkelt post samt kreditornavn. Husk også eksisterende aftaler om køb på kredit. OBS. Prioritetsgæld er ikke omfattet af gældssanering.
  3. Du skal medbringe din sidste årsopgørelse og lønsedler for de seneste 3 måneder.
  4. Angiv din boligsituation: ejer-, lejer- eller andelsbolig. Dokumenterede udgifter. Er der andre aktiver: Bil, båd, sommerhus eller andet? (Her skal du se bort fra aktiver solgt til dig med sælgers ejendomsforbehold, eller leasede forbrugsgoder).

​Sammen gennemgår vi dine muligheder for at søge om gældssanering. Hvis du ikke opfylder kravene til at ansøge om gældssanering, finder vi en anden løsning på din gæld.

Gældssanering betyder at du som skyldner, betinget af Skifterettens godkendelse, kan få din gæld slettet eller nedsat.

Bliver gælden nedsat, bliver der lavet en afdragsordning over 3 år (kun ved konkurs) eller 5 år (alle andre tilfælde).

Hvem kan få gældssanering?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og langtfra alle bliver godkendt. Kun fysiske personer og personlige enkeltmandsvirksomheder omfattes af reglerne om gældssanering. Gældssanering er gratis for skyldneren, i det alle udgifter forbundet hermed betales af skifteretten. 


Man skelner mellem privat og offentlig gæld. Offentlig gæld er al gæld til offentlige myndigheder og kan lønindeholdes af Skat. Det er skat, moms, børnebidrag, bøder etc. Privat gæld er så alt anden gæld, fx bankgæld.

Forudsætningen for at man kan søge om gældssanering er, at man er håbløst forgældet, og har både offentlig og privat gæld.​
​​

Har man kun offentlig gæld, kan man søge om eftergivelse af gælden hos Skat. Har man kun privat gæld, kan man søge frivillig forlig med kreditorene. Et frivilligt forlig er kun bindende for de kreditorer, der omfattes af forliget. 


Ved bedømmelsen af hvor meget skyldneren kan betale kreditorene de næste 3 eller 5 år, lægger Skifteretten skyldnerens indtægtsforhold til grund, fratrukket et rådighedbeløb med evt. tillægsudgifter til fx livsvigtig medicin.

Restbeløbet er så det, som skyldneren skal betale kreditorene pr. måned de næste 3 eller 5 år

​Der skal udfyldes et bestemt budgetskema, som er udarbejdet netop for dette formål. Det at budgettet er rigtigt og fyldesgørende udfyldt, er bestemmende for om man kan regne med skifterettens godkendelse af gældssaneringen. 

Man kan ikke ud fra domspraksis entydig pege ud, hvilke ansøgninger om gældssaneringer, der vil kunne godkendes af Skifteretten.​


​Få mere information om gældssanering

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om gældsernæring, er du velkommen til at ringe til os på telefon 28 57 76 80.

Følg med på facebook

Vi opdaterer vores facebook løbende, så liker du os kan du følge med i hvad der sker og eventuelle tilbud.

Firmanavn

Gældskonsulenten

V/Bengt Erik Marlow

Find os

Birkevang 3

2770 Kastrup

Kontakt os